Redovisningskonsult

När man driver en enskild firma kan ta det vara bra att anlita en redovisningskonsult som sköter företagets bokföring så man hinner med allt annat. Redovisningskonsulten hjälper dig med hela eller delar av företagets ekonomiska frågor såsom bokföring och bokslut, årsbokslut eller årsredovisning, moms- och arbetsdeklaration, inkomstdeklaration, koncernredovisning för att nämna några tjänster. Dessutom är redovisningskonsulten en strategis trådgivare och ett bollplank till sina kunder.

Man bör ta i akt att det finns en skillnad på redovisningskonsulter och revisor, här drar vi den korta förklaringen. En konsult bokför de papper som företaget skapar eller får och revisorn tittar igenom så det är rätt gjort.

Tänk på att vem som helst kan egentligen kalla sig själv för en redovisningskonsult så det är därför jag rekommenderar att man alltid anlitar en auktoriserad redovisningskonsult, för din egen trygghets skull. En auktoriserad redovisningskonsult är medlem i FAR, vilket betyder att man genomfört en redovisningskonsultexamen, vidareutbildning, följer Reko – svensk standard för redovisning- och lönetjänster och kvalitetskontrollerads löpande av FAR. En auktorisation innebär en tydlig kvalitetsstämpel.

Redovisningskonsulten ska även följa god redovisningssed, det innebär att redovisningen ska föras på ett sätt som följer praxis, lagar och regler som finns och i enighet med de normer som FAR och SFR tillsammans har tagit fram.